Thuis > Auteursrecht van Kralen

Auteursrecht van Kralen

Alle tekst, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, logo's, audioclips, slogans, button icons handel namen of woord software en andere inhoud op de website van beads.us (gezamenlijk, 'Content'), behoort uitsluitend tot beads.us of de juiste leveranciers van inhoud. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beads.us mag u geen inhoud gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven, publiekelijk een van de Inhoud exploiteren, distribueren of commercieel exploiteren of een van de Inhoud verwijderen of een van de Inhoud verwijderen op een manier die niet is toegestaan door beads.us. Het gebruik van robots, datamining of soortgelijke tools voor het verzamelen en uitzuiden van gegevens op beads.us, evenals het gebruik van beads.us servicemerken of handelsmerken in meta-tags is ten strengste verboden. Het verzamelen, rangs ordenen en samenstellen van alle content op deze site (de 'Compilatie') behoort uitsluitend tot beads.us. U mag de inhoud of compilatie van beads.us niet gebruiken op een manier die beads.us in diskrediet brengt of in diskrediet brengt of op enige manier die verwarring of schending van toepasselijke wet- en regelgeving kan veroorzaken. U mag de Inhoud alleen bekijken en gebruiken voor uw persoonlijke gegevens en voor winkelen en bestellen op de Site en voor geen enkel ander doel. Alle software die op deze site wordt gebruikt (de 'Software') is eigendom van beads.us en/of haar Software leveranciers. De compilatie, de inhoud en de software zijn allemaal beschermd onder staats-, nationale en internationale auteursrechtwetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend, worden voorbehouden aan beads.us. Overtreders zullen worden vervolgd in de volle omvang van de wet.

Beleid inzake inbreuk op intellectuele eigendom

Met betrekking tot deze kwestie is het beleid van beads.us om passende maatregelen te nemen waar nodig om alle relevante staats-, federale en internationale wetten te handhaven en te erkennen in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op handelsmerken, auteursrechten, octrooien en alle of andere wetten inzake intellectuele eigendom. Als eigenaren van intellectuele eigendomsrechten van mening zijn dat beads.us goederen en/of diensten verkoopt, te koop aanbiedt of ter beschikking stelt die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u de volgende informatie in zijn geheel sturen naar sales@gets.com.

Vereiste informatie

1. een beschrijving van de locatie van het vermeende inbreukmakende materiaal op de site (product(en) URL);

2. een beschrijving van het vermeende inbreukmakende werk of materiaal;

3. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusieve die naar verluidt is geschonden;

4. Een verklaring van u dat u te goeder trouw hebt dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door het auteursrecht of een andere eigenaar van het eigendomsrecht, de agent of de wet;

5. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweert dat zij door de Website worden geschonden (bijvoorbeeld 'ABC copyright', 'XYZ trademark, Reg. No. 456789, registered 2/3/07', etc);

7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist is, en dat u de eigenaar van het auteursrecht of bevoegd om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht naar verluidt is geschonden.

Neem contact met ons op:

*E-mailadres: sales@gets.com

* Klik hier Stuur een ticket

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Credit

Copyright © 2024 Beads.us Alle rechten voorbehouden.