Σπίτι > Πνευματικά δικαιώματα των χάντρες

Πνευματικά δικαιώματα των χάντρες

Όλα τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες ή άλλες εικόνες, λογότυπα, ηχητικά κλιπ, συνθήματα, εικονίδια κουμπιών εμπορικές ονομασίες ή λογισμικό λέξεων και άλλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα της beads.us (συλλογικά, «Περιεχόμενο»), ανήκει αποκλειστικά στην beads.us ή τους κατάλληλους προμηθευτές περιεχομένου της. Χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του beads.us, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε, να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να τροποποιείτε, να μεταδίδετε, να προβάλλετε, να δημοσιεύετε, να πωλείτε, να παραχωρείτε δημόσια, να διανέμετε ή να εκμεταλλεύεστε εμπορικά οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο ή να απορρίψετε οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο με τρόπο που δεν επιτρέπεται από beads.us. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ρομπότ, εξόρυξης δεδομένων ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων σε beads.us, καθώς και η χρήση beads.us σημάτων υπηρεσιών ή εμπορικών σημάτων σε μετα-ετικέτες. Η συλλογή, η διάταξη και η συναρμολόγηση όλου του περιεχομένου σε αυτή την Ιστοσελίδα (η «Συλλογή») ανήκουν αποκλειστικά σε beads.us. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο ή τη Συλλογή του beads.us με οποιονδήποτε τρόπο που δυσφημεί ή δυσφημεί beads.us ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση ή παραβίαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Μπορείτε να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μόνο για τα προσωπικά σας στοιχεία και για αγορές και παραγγελίες στον Ιστότοπο και για κανέναν άλλο σκοπό. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον Ιστότοπο (το «Λογισμικό») είναι ιδιοκτησία της beads.us ή/και των προμηθευτών λογισμικού της. Η Συλλογή, το Περιεχόμενο και το Λογισμικό προστατεύονται από την κρατική, εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από beads.us. Οι παραβάτες θα διώκονται σε όλη την έκταση του νόμου.

Πολιτική παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας

Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, είναι πολιτική της να λαμβάνει τις κατάλληλες ενέργειες όπου είναι απαραίτητο για την τήρηση και αναγνώριση όλων των σχετικών κρατικών, ομοσπονδιακών και διεθνών νόμων σε σχέση με υλικό που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και όλους ή οποιονδήποτε άλλο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν οι ιδιοκτήτες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πιστεύουν ότι η εταιρεία πωλεί, προσφέρει προς πώληση ή καθιστά διαθέσιμα αγαθά ή/και υπηρεσίες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να στείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύνολό της: sales@gets.com.

Απαιτούμενες πληροφορίες

1. Περιγραφή της τοποθεσίας του φερόμενου ως παράνομου υλικού στην ιστοσελίδα (το προϊόν(-α) URL)·

2. Περιγραφή του φερόμενου ως παράνομου έργου ή υλικού·

3. Ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί?

4. Δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση του υλικού δεν επιτρέπεται από τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλο ιδιοκτήτη ιδιοκτησιακού δικαιώματος, τον πράκτορά του, ή το νόμο?

5. Πληροφορίες εύλογα επαρκείς για να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

6. Προσδιορισμός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζονται από την Ιστοσελίδα (π.χ. «πνευματικά δικαιώματα ABC», «Εμπορικό σήμα XYZ, Αρ. 456789, συστημένο 2/3/07», κ.λπ.)·

7. Δήλωση από εσάς ότι οι παραπάνω πληροφορίες και κοινοποίηση είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του οποίου το αποκλειστικό δικαίωμα φέρεται να έχει παραβιαστεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας :

*Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@gets.com

* Κάντε κλικ εδώ Υποβολή δελτίου

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Credit

Copyright © 2024 Beads.us Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.