Strona główna > Prawa autorskie do koralików

Prawa autorskie do koralików

Cały tekst, grafika, fotografie lub inne obrazy, logo, klipy audio, slogany, ikony przycisków nazwy handlowe lub oprogramowanie słowne i inne treści na stronie internetowej beads.us (zwane łącznie 'Treścią'), należą wyłącznie do beads.us lub odpowiednich dostawców treści. Bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody beads.us użytkownik nie może wykorzystywać, reprodukować, kopiować, modyfikować, transmitować, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie wykonywać, rozpowszechniać ani wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej z Treści ani rozporządzać dowolną zawartością w sposób niedozwolony przez beads.us. Korzystanie z robotów, eksploracji danych lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych na beads.us a także używanie beads.us znaków usługowych lub znaków towarowych w metatagach jest surowo zabronione. Gromadzenie, aranżacja i montaż wszystkich treści na tej stronie ('Kompilacja') należą wyłącznie do beads.us. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści lub Kompilacji beads.us w sposób dyskredytujący lub dyskredytujący beads.us lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować zamieszanie lub naruszenie obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych. Użytkownik może przeglądać i wykorzystywać Treści wyłącznie w celach osobistych oraz w celach zakupowych i zamawiania w Witrynie i w żadnym innym celu. Całe oprogramowanie używane na tej Stronie ('Oprogramowanie') jest własnością beads.us i/lub jej dostawców Oprogramowania. Kompilacja, Treści i Oprogramowanie są chronione na mocy prawa stanowego, krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez beads.us. Osoby naruszające prawo będą ścigane w pełnym zakresie prawa.

Polityka dotycząca naruszeń praw własności intelektualnej

W odniesieniu do tej kwestii polityką beads.us jest podjęcie odpowiednich działań w razie konieczności w celu przestrzegania i uznania wszystkich odpowiednich praw państwowych, federalnych i międzynarodowych w związku z materiałami, które twierdzi się, że naruszają jakiekolwiek znaki towarowe, prawa autorskie, patenty oraz wszystkie lub inne przepisy dotyczące własności intelektualnej. Jeśli właściciele praw własności intelektualnej uważają, że beads.us sprzedaje, oferuje na sprzedaż lub udostępnia towary i/lub usługi naruszające Twoje prawa własności intelektualnej, możesz przesłać następujące informacje w całości do sales@gets.com.

Wymagane informacje

1. Opis lokalizacji rzekomo naruszających prawa materiałów na stronie (produkt(-ach) URL);

2. Opis rzekomo naruszającego prawa pracy lub materiału;

3. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego, który został rzekomo naruszony;

4. Oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że sporne wykorzystanie materiału nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich lub innych praw własności, jego agenta lub prawo;

5. Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;

6. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które użytkownik twierdzi, że są naruszane przez Witrynę (np. 'ABC copyright', 'Znak towarowy XYZ, nr reg. 456789, zarejestrowany 2/3/07' itp.);

7. Oświadczenie przez Ciebie, że powyższe informacje i powiadomienie są dokładne, i że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

Skontaktuj się z nami:

*Adres e-mail: sales@gets.com

* Kliknij tutaj Prześlij bilet

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Credit

Product Tags: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Prawa autorskie ©2024Beads.usWszystkie prawa zastrzeżone