Hjem > Ophavsret til perler

Ophavsret til perler

Al tekst, grafik, fotografier eller andre billeder, logoer, lydklip, slogans, knapikoner handler navne eller ordsoftware og andet indhold på beads.us's websted (samlet set »Indhold«), udelukkende til beads.us eller dets relevante indholdsleverandører. Uden beads.us udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke må du ikke bruge, reproducere, kopiere, ændre, overføre, vise, offentliggøre, sælge, licensere, offentligt udføre, distribuere eller kommercielt udnytte noget af indholdet eller bortskaffe noget af indholdet på en måde, der ikke er tilladt af beads.us. Brugen af robotter, datamining eller lignende dataindsamlings- og udtrækningsværktøjer på beads.us samt brugen af beads.us-servicemærker eller varemærker i metatags er strengt forbudt. Indsamling, arrangement og samling af alt indhold på dette websted ('Kompilering') tilhører udelukkende beads.us. Du må ikke bruge beads.us's indhold eller kompilering på nogen måde, der nedsætter eller miskrediterer beads.us eller på nogen måde, der kan forårsage forvirring eller overtrædelse af gældende love eller bestemmelser. Du må kun se og bruge Indholdet til dine personlige oplysninger og til shopping og bestilling på webstedet og til intet andet formål. Al software, der bruges på dette websted ('Softwaren'), tilhører beads.us og/eller dets softwareleverandører. Kompileringen, indholdet og softwaren er alle beskyttet i henhold til statslige, nationale og internationale love om ophavsret. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt beads.us. Overtrædere vil blive retsforfulgt i det fulde omfang af loven.

Politik om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Med hensyn til dette spørgsmål er det beads.us politik at træffe passende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt for at opretholde og anerkende alle relevante statslige, føderale og internationale love i forbindelse med materiale, der hævdes at krænke varemærker, ophavsret, patent og alle eller andre love om intellektuel ejendomsret. Hvis ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder mener, at beads.dk sælger, tilbyder til salg eller stiller varer og/eller tjenester til rådighed, der krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, kan du sende følgende oplysninger i sin helhed til sales@gets.com.

Nødvendige oplysninger

1. En beskrivelse af placeringen af det påståede krænkende materiale på webstedet (produkt-url'ens)

2. En beskrivelse af det påståede krænkende værk eller materiale

3. en elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv, der angiveligt krænkes;

4. En erklæring fra dig om, at du i god tro har en god tro om, at den omstridte brug af materialet ikke er godkendt af ophavsretten eller anden ejendomsretlig rettighedsejer, dennes agent eller loven;

5. Oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til, at vi kan kontakte dig, såsom din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse;

6. Identifikation af de immaterielle rettigheder, som du hævder krænkes af hjemmesiden (f.eks.

7. En erklæring fra dig om, at ovenstående oplysninger og meddelelser er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af den ejer, hvis eneret angiveligt krænkes.

Kontakt os:

* E-mail adresse: sales@gets.com

* Klik her Send en billet

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Credit

Copyright © 2024 Beads.us Alle rettigheder forbeholdt.