Thuis > Affiliate Program

Affiliate Program

Gebruiksovereenkomst

Deze persoonlijke Rewards Program Operating Agreement ( \' Operating overeenkomst\' ) bevat de voorwaarden die uw deelname aan de Beads.Us Persoonlijke Affiliate Program ( het \'Programma\' ) zijn van toepassing .

Door het vakje dat aangeeft dat u AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE exploitatieovereenkomst

1 Beschrijving van het Programma

Het doel van het programma is om u in staat te stellen producten te adverteren op uw site en om commissie te verdienen voor kwalificatie Aankopen ( gedefinieerd in artikel 7 ) die door uw eindgebruikers .

2 Inschrijving

Om de inschrijving te starten

( a ) Bevorderen of seksueel expliciet materiaal bevat;

( b ) Bevorderen van geweld of gewelddadig materiaal bevatten ;

( c ) Het bevorderen of smadelijk of lasterlijk materiaal bevatten ;

( d ) Het bevorderen van discriminatie

( e ) te bevorderen en te ondernemen illegale activiteiten ;

( f) nemen elk handelsmerk van Beads.Us of aan haar gelieerde ondernemingen

( g ) Anders schenden van intellectuele eigendomsrechten.

Als wij uw aanvraag afwijzen

Je zorgt ervoor dat de informatie in uw Program toepassing en anderszins gelieerd aan je account

3 links op uw site

Nadat je bent gekomen dat u zijn aanvaard in het Programma

U kunt commissie verdienen alleen zoals beschreven in hoofdstuk 7 en alleen met betrekking tot de activiteit op de site Beads.Us rechtstreeks ontstaan ​​door Special Links .

4 Programma-eisen

Door deel te nemen aan het programma

Je zal ons voorzien van alle informatie die wij vragen om uw naleving van deze Operating overeenkomst of enige operationele documentatie te verifiëren .

Daarnaast

• het versturen van e-mails met betrekking tot het Programma van tijd tot tijd ;

• monitoring

• Monitoring

5 Verantwoordelijkheid voor Uw Site

U bent als enige verantwoordelijk voor uw site

• de technische werking van uw site en alle aanverwante apparatuur ;

• het weergeven Speciaal Links en Content op uw site in de naleving van deze Operating overeenkomst;

• het maken en plaatsen

• het gebruik van de inhoud

• openbaarmaking op uw site accuraat en adequaat

• elk gebruik dat u van de inhoud en de Beads.Us merken maakt, al of niet toegestaan onder deze overeenkomst werkzaam. Houd er rekening mee dat een link kan alleen worden bevestigd met een affiliate mark.

Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid voor deze zaken of voor een van de conclusies van uw eindgebruikers met betrekking tot deze zaken

6 Order Processing

We zullen Goederen bestellingen van klanten die Speciaal Links van uw website naar de Beads.Us site volgen verwerken.

7 Commissie Opbouwpercentage

Wij betalen u een provisie voor de Qualifying Aankopen in overeenstemming met artikel 8 Behoudens de hieronder vermelde uitsluitingen

( i ) voegt een product dat moet zijn of haar winkelwagen en plaatst de opdracht voor dat product niet later dan 90 dagen na de klant de eerste click-through

( ii ) een product koopt via onze winkelwagen ;

• Het product wordt verzonden naar de klant .

Kwalificatie Aankopen sluiten

• Elk product dat na het verstrijken van de sessie

• Elk product kopen dat niet goed wordt bijgehouden of gerapporteerd

• Elk product aangeschaft via een speciale link door u of namens u

• Elk product aangeschaft via een speciale link door u of namens u

• Elk product aangeschaft via een speciale link door u of namens u

• elk gekocht door een klant die wordt doorverwezen naar de Beads.Us site via een van de volgende productspecificaties :

2 een link naar de Beads.Us Site

\' Verboden Paid Search Placement \': een advertentie die u door middel van het bieden op zoekwoorden

8 Commissie

betaling Korte

Beads.Us betaalt u commissie op Qualifying Aankopen .

betaling uitbetaling

Commissie zal worden uitbetaald op basis van Qualifying aankopen in een bepaalde 30-daagse loonperiode verzonden. U ontvangt uw betaling ontvangen wanneer uw commissie een minimum van US $ 20 heeft bereikt. Commissie zal worden uitbetaald via Paypal. Als u nog niet op voorwaarde dat uw Paypal-account nummer, zal Gets.Com onbetaalde opgebouwde commissies te houden totdat u dit hebt gedaan. Als gevolg van vertragingen bij de verwerking, kan de betaling worden uitgesteld gedurende maximaal 2 werkdagen. Het aantal of de hoeveelheid transacties, kredieten voor betalingen, zoals wij die berekenen, is definitief en bindend

Vorm van betaling

Betalingen in US $ te betalen aan u via een geverifieerde PayPal-rekening .

Escheatment

Beads.Us zullen alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om uit te betalen elk positief saldo dat te wijten is aan u .

( i ) Uw account inactief is geweest

( ii ) We zijn niet in staat om u te bereiken geweest

( iii ) U heeft niet de minimum commissie hoeveelheid ( US $ 20) te komen voor betaling gegenereerd .

Niet-betaling

• Niettegenstaande het tegendeel hierin

Beads.Us behoudt zich het recht voor om uw commissie te houden voor alle voorgaande maanden en de commissie die u toekomende als we

We kunnen een debet van toepassing zijn op uw rekening voor een bedrag dat gelijk is aan een betaling

9 Beleid en prijzen

Klanten die producten kopen via dit programma zijn onze klanten met betrekking tot alle activiteiten die zij ondernemen in verband met de Beads.Us Site.

10 Het identificeren van jezelf als Affiliate

U zult geen persbericht uit te geven of om het even welke andere openbare communicatie met betrekking tot deze Operating overeenkomst

11 Limited Licens

Met inachtneming van de voorwaarden van deze Operating overeenkomst en uitsluitend voor de beperkte toepassing van reclame- producten op

De in deze afdeling 11 licentie wordt onmiddellijk en automatisch beëindigd als u op enig moment niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van deze Operating Overeenkomst of een operationele documentatie

12 Voorbehoud van rechten ;

Anders dan de beperkte licenties die uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 11

13 Naleving van de wet

In verband met uw deelname aan het programma dat u zal voldoen aan alle toepasselijke wetten

14 Duur en beëindiging

De looptijd van deze overeenkomst Operating beginnen te lopen bij onze aanvaarding van uw Programma toepassing en zal eindigen wanneer beëindigd door u of ons .

15 Wijziging

We kunnen een van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing overeenkomst te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen door een bericht te veranderen

16 De relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Operationele Overeenkomst of de operationele documentatie zal voor partnerschap

17 Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte

18 Voorbehoud

HET PROGRAMMA

19 Geschillen

Elk geschil met betrekking op enigerlei wijze aan het programma of deze Operating overeenkomst zullen worden beslecht door bindende arbitrage

20 Diversen

U erkent en stemt ermee in dat wij en onze partners kunnen op elk gewenst moment ( direct of indirect ) te werven klant verwijzingen op voorwaarden die kunnen verschillen van die welke in deze Operating overeenkomst of het bedienen van sites die vergelijkbaar zijn of concurreren met uw site.

PayPal Credit Credit

Copyright © 2021 Beads.us Alle rechten voorbehouden.