Start > Affiliate Program

Affiliate Program

Användarvillkor

Denna Personliga bonusprogram Driftavtalet( \'Driftavtalet\' ) innehåller de villkor som styr ditt deltagande i Beads.Us Personlig Affiliate Program (\'Programmet \' ) .

Genom att markera rutan VISAR ATT DU GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA RÖRELSE AVTAL ELLER FORTSÄTTER ATT DELTA I PROGRAMMET EFTER vår Inläggs OM ÄNDRING MEDDELANDE

1 Beskrivning av Programmet

Syftet med programmet är att tillåta dig att annonsera produkter på din webbplats och tjäna provision för kvalificerade Inköp ( anges i avsnitt 7 ) som gjorts av slutanvändarna .

2 Inskrivning

Till att börja registreringsprocessen måste du lämna in en fullständig och korrekt ansökan Program .

( a ) Främja eller innehåller sexuellt material;

( b ) Främja våld eller innehålla våldsamma material;

( c ) Främja eller innehåller ärekränkande eller ärekränkande material ;

( d ) Främja diskriminering

( e ) Främja eller begå olagliga handlingar ;

( f ) Ta med något varumärke av Beads.Us eller dess dotterbolag

( g ) I övrigt kränker immateriella rättigheter .

Om vi ​​avslå din ansökan

Du kommer att se till att informationen i din Program ansökan och i övrigt knuten till ditt konto

3. länkar på din webbplats

När du har fått information om att du har blivit antagen till programmet

Du kan tjäna provision endast enligt beskrivningen i avsnitt 7 och endast när det gäller aktivitet på Beads.Us Site inträffar direkt via särskilda länkar .

4. Program Krav

Genom att delta i Programmet

Du kommer att ge oss någon information som vi begär för att kontrollera din överensstämmelse med detta drift avtal eller operativa dokumentation .

Dessutom samtycker du härmed till oss:

• skickar e-post i samband med programmet då och då ;

• övervakning

• Övervakning

5. Ansvar för din webbplats

Du kommer att vara ensam ansvarig för din webbplats

• den tekniska driften av din webbplats och all tillhörande utrustning ;

• visning Speciella Länkar och innehåll på din webbplats i enlighet med denna driftöverenskommelsen ;

• skapa och bokföring

• med innehåll

• avslöja på din webbplats korrekt och adekvat sätt

• någon använda att du gör av innehållet och de märken som Beads.Us, oavsett om tillåtna enligt detta avtal för drift. Observera att en länk kan bara kopplas med en affiliate mark.

Vi har inget ansvar för dessa frågor

6. orderhantering

Vi kommer att bearbeta Produkt beställningar från kunder som följer Speciella Länkar från din webbplats till Beads.Us Site .

7 Kommissionens Periodisering

Vi betalar dig provision på kvalificerade inköp enligt 8 § Med förbehåll för de undantag som anges nedan

( i) lägger en produkt till sin kundvagn och ger order om att produkt senast 90 dagar efter kundens initiala klick

( ii) köper en produkt via vår shopping schema ;

• Produkten levereras till kunden .

Kvalificerade Inköp utesluter

• en Produkt att efter utgången av den tillämpliga Session

• någon Produkt inköp som inte är korrekt spåras eller rapporteras eftersom länkar från din webbplats till Beads.Us Webbplatsen är inte korrekt formaterad ;

• en Produkt köpt via en särskild länk av dig eller för din räkning

• en Produkt köpt via en särskild länk av dig eller för din räkning

• en Produkt köpt via en särskild länk av dig eller för din räkning

• en Produkt köpt från en person som hänskjuts till Beads.Us Site genom något av följande :

2. en länk till Beads.Us Site

\' Förbjudet Betald Sök Placering \' : en annons som du köpt via budgivning på sökord

8. kommissionen

Betalning Kortfattad

Beads.Us betalar dig provision på kvalificerade inköp .

Betalning utbetalning

Komisija bus išmokėta remiantis lengvatinių pirkimai vežamos tam tikroje 30 dienų mokėjimo laikotarpį. Jūs gausite mokėjimą, kai jūsų komisiniai pasiekė JAV minimalus $ 20. Komisija bus išmokėta per PayPal. Jei nepateikėte savo Paypal sąskaitos numerį, Gets.Com bus išskaičiuoti nesumokėtus sukauptos komisinių, kol nepadarė. Dėl perdirbimo vėlavimų, mokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip 2 darbo dienas. Skaičius arba sandorių suma, Paskolos mokėjimų, kaip mes jį apskaičiuoti, turi būti galutinis ir privalomas

Form av betalning

Betalningarna kommer att betalas i USD till dig via ett verifierat PayPal-konto .

Escheatment

Beads.Us gör alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att betala ut någon positiv balans som beror på dig .

( i) Ditt konto har varit inaktivt

( ii) Vi har inte kunnat nå dig

( iii) Du har inte genererat den minsta provisionsbeloppet( US $ 20 ) för att kvalificera sig för ersättning .

Icke - betalning

• Trots vad som står här skall Beads.Us ha någon skyldighet att betala dig för vad som annars skulle vara kvalificerade inköp under nuvarande eller föregående månad när du var i strid med detta avtal .

Beads.Us förbehåller sig rätten att hålla din provision för alla och alla tidigare månader och provision som du härrör om vi

Vi får tillämpa en debitering på ditt konto med ett belopp som motsvarar en betalning som tidigare gjorts till dig eller en kommission som har på ditt konto

9. Policies och prissättning

Kunder som köper produkter genom detta Program är våra kunder när det gäller all verksamhet som de bedriver i anslutning till Beads.Us Site .

10 Identifiera dig som en affiliate

Du kommer inte att utfärda något pressmeddelande eller annan offentlig kommunikation med avseende på detta driftöverenskommelsen

11. Limited Licens

Med förbehåll för villkoren i detta driftavtalet och enbart för de begränsade syften reklam produkter på

Licensen som anges i detta avsnitt 11 kommer omedelbart och automatiskt upphöra om du vid något tillfälle inte rätt tid uppfylla någon skyldighet enligt detta drift avtal eller operativa dokumentation

12 Reservationer för rättigheter ;

Andra än de begränsade tillstånd som uttryckligen anges i 11 §

13 Efterlevnad av lagar

I samband med ditt deltagande i programmet kommer du att följa alla tillämpliga lagar

14 Avtalstid och uppsägning

Termen för detta driftöverenskommelsen kommer att börja på vår godkännande av din program ansökan och kommer att avslutas när sägs upp av dig eller oss .

15. Modifiering

Vi kan ändra något av de villkor som anges i detta drift avtal när som helst och efter eget gottfinnande genom att publicera ett ändringsmeddelande

16 Förhållandet mellan parterna

Du och vi är oberoende entreprenörer och ingenting i detta driftsavtal eller operativa Dokumentationen kommer att skapa någon partnerskap

17 Ansvarsbegränsning

VI KOMMER INTE ANSVARIGA FÖR INDIREKT

18. Förbehåll

PROGRAMMET

19. Tvister

Tvist rörande på något sätt till Programmet eller detta driftöverenskommelsen kommer att lösas genom bindande skiljeförfarande i stället för i domstol .

20. Diverse

Du bekräftar och accepterar att vi och våra medlemsförbund kan när som helst ( direkt eller indirekt ) värva kundstyrning på villkor som kan skilja sig från de som finns i det här driftöverenskommelsen eller driver webbplatser som liknar eller konkurrerar med din webbplats.

PayPal Credit Credit

Copyright © 2021 Beads.us ensamrätt.